Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2012

narcissistic-cannibal
Chcę ko­goś spot­kać. Z kimś po­roz­ma­wiać, na ko­goś nak­rzyczeć, ko­goś uderzyć, ko­goś ucałować, ko­muś uścisnąć rękę, do ko­goś się śmiać. Z kimś wy­pić trochę wi­na, ko­muś po­wie­dzieć, że go niena­widzę a ko­muś, że bar­dzo lu­bię, może na­wet użyłabym słowa na K. Chcę te­raz tyl­ko ko­goś spotkać. 
— GOSSIP GIRL (PLOTKARA)
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vianirvitii nirvitii

September 02 2012

narcissistic-cannibal
Człowiek cierpiący na bezsenność jest siłą rzeczy teoretykiem samobójstwa.
— Emil Cioran, Zeszyty 1957-1972
narcissistic-cannibal
Trzecia nad ranem to martwa godzina. To godzina, kiedy śpiący jest w najgorszej formie psychicznej i fizycznej. Godzina, kiedy system obronny organizmu właściwie nie działa, kiedy obietnica poranka wydaje się nieskończenie odległa. O tej godzinie na wierzch wyłażą najmroczniejsze urojenia i najgorsze strachy. Ale jest to tylko stan umysłu, biorytmiczna rozpadlina, z której wypełzamy wraz z pierwszym blaskiem dnia.
Prawie zawsze. 
— Simon Beckett.
narcissistic-cannibal
Przyjaźń bracie, to nie jest po prostu dobra zabawa, to nie są imprezy do 4 nad ranem, wspólne wakacje. Dla mnie przyjaźń to jest akceptacja po prostu, wszystkiego, w całości, totalnie, ze wszystkimi wadami.
— Magda M.

August 31 2012

narcissistic-cannibal
Czasem unoszę się gniewem, ale to znak, że ciągle mi zależy.
— Święte słowa.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
"Obudziła się o zmroku z uczuciem lęku, że na coś już jest za późno.”
— T. Jansson "Zima Muminków"
Reposted fromvertige vertige viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Reposted fromigafiga igafiga viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
5561 491e 500
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Ma pani w sercu truciznę.
(Vous avez poison au coeur, mademoiselle.)
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
7523 d213 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath
narcissistic-cannibal
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić.
— harlan coben.
Reposted fromappreciation appreciation viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Widzisz, jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak, jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne. 
— rozmowa mamy z tatą - o mnie.
Reposted fromlivhanna livhanna viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
 - Masz jakiś plan?
 - Lepiej, mam urok osobisty.
— Król Julian
Reposted frommylove mylove viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Ale z chorymi, przeczulonymi ludźmi trudno sobie poradzić.
— Henryk Ibsen "Dzika kaczka"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
3354 9a27 500
"Blady Niko"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
8710 030a
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viafakinszit fakinszit
narcissistic-cannibal
Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram Cię z kawałków, naturalnie jeżeli jeszcze coś z Ciebie zostanie.

- "To" Stephen King
Reposted frommaraskowa maraskowa viafakinszit fakinszit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl